ѕ≈–≈ƒћќ¬ј

Ќац≥¤ вмираЇ, ¤кщо починаЇ живитис¤ спогадами;
т≥льки сьогоденн¤м може бути доведене њњ право на ≥снуванн¤.

 арл  лаузев≥ц

ќстанн≥м часом стало надзвичайно модним масове викритт¤ р≥зноман≥тних м≥ф≥в.  нижки з п≥дзаголовками Ђћ≥фи та реальн≥стьї охоплюють практично вс≥ сфери, що можуть зац≥кавити масового читача. ¬еликими накладами виход¤ть тематичн≥ та загальн≥ енциклопед≥њ помилок. ¬се це справл¤Ї належне враженн¤ на публ≥ку, ¤ка таким чином начебто долучаЇтьс¤ до процесу встановленн¤ ≥стини.

Ќа жаль, переважна б≥льш≥сть згаданих книжок написан≥ не дуже переконливо з науковоњ точки зору. јвтори просто заперечують ¤к≥сь загальнов≥дом≥ факти, натом≥сть наголошуючи: Ђј насправд≥ все навпаки!ї ≤нод≥ це запереченн¤ вигл¤даЇ справжньою сенсац≥Їю, але практично завжди лишаЇтьс¤ без доказ≥в. ≤ чому, скаж≥ть на мил≥сть, читач повинен в≥рити саме ц≥й верс≥њ, а не б≥льш звичн≥й початков≥й? ” кращому раз≥ автор-викривач посилаЇтьс¤ на слова ¤когось вченого, ¤кого незм≥нно називаЇ Ђавторитетнимї та Ђв≥домимї. јле й найб≥льш≥ авторитети можуть помил¤тис¤, отже приймати њхн≥ слова на в≥ру також не годитьс¤. ƒо того ж, у багатьох випадках чи¤сь авторитетн≥сть та в≥дом≥сть сама по соб≥ може ви¤витис¤ м≥фом...

„омусь найб≥льш беззахисною з ус≥х наук м≥фотворц¤м видаЇтьс¤ ≥стор≥¤: вони певн≥, що давн≥ под≥њ можна трактувати ¤к завгодно Ц мовл¤в, все одно не перев≥рити. Ќа жаль, у такий самий гр≥х впадають ≥ т≥, хто начебто боретьс¤ з м≥фами Ц ≥ в результат≥ отримуЇмо т≥ сам≥ голосл≥вн≥ (або некоректно доведен≥) побудови. —аме на у¤вному в≥дновленн≥ ≥стини побудован≥ псевдонауков≥ ≥сторичн≥ теор≥њ на кшталт Ђновоњ хронолог≥њї јнатол≥¤ ‘оменка чи Ђпантюрк≥змуї ћурата јдж≥.

Ќадто в≥льне поводженн¤ з ≥стор≥Їю з обох бок≥в Ї насл≥дком поганоњ (¤кщо не сказати нульовоњ) об≥знаност≥ автор≥в-аматор≥в з дос¤гненн¤ми ≥ методами сучасноњ ≥сторичноњ науки. ћабуть, вони дуже здивуютьс¤, д≥знавшис¤, що ≥сторичн≥ под≥њ давно вже не трактуютьс¤ за дов≥льним уподобанн¤м ≥сторик≥в. „аси, коли вчен≥ обмежувалис¤ умогл¤дними оц≥нками припущень, а науков≥ дискус≥њ зводилис¤ до змагань у мистецтв≥ красномовства, лишилис¤ у минулому. ” сучасному процес≥ ≥сторичного п≥знанн¤ ус≥ в≥домост≥, перш н≥ж перейти з масиву г≥потез до масиву знань, ретельно перев≥р¤ютьс¤. —каж≥мо, жодна л≥тописна згадка не вважаЇтьс¤ достов≥рною, ¤кщо не п≥дтверджуЇтьс¤ незалежним джерелом Ц ≥ноземною хрон≥кою, археолог≥чними досл≥дженн¤ми тощо. „им б≥льше таких незалежних джерел Ц тим б≥льше достов≥рн≥сть под≥њ.

¬≥зьмемо, наприклад, в≥дом≥ кожному школ¤рев≥ звит¤ги ¬≥щого ќлега. ”с≥ памТ¤тають, ¤к ќлег захопив  ињв, вбивши јскольда ≥ ƒ≥ра, пот≥м ходив на ÷аргород та прибив щита на його ворота, ≥ врешт≥ прийн¤в смерть в≥д власного кон¤. якщо хтось зажадаЇ п≥дтвердженн¤ цих факт≥в, на нього подивл¤тьс¤ з жалем: див≥тьс¤, цей нев≥глас не знаЇ, що про все це розпов≥даЇ Ђѕов≥сть временних л≥тї! јле ж у тому й б≥да, що наш у¤вний скептик ¤краз ≥ стоњть на суто наукових позиц≥¤х, вимагаючи б≥льш матер≥альних доказ≥в, н≥ж н≥чим не п≥дтверджена л≥тописна легенда. Ўк≥льн≥ ж п≥дручники у даному випадку насл≥дують хибну ≥стор≥ограф≥чну традиц≥ю Ц ставитис¤ до л≥топис≥в ¤к до неспростовних св≥дчень очевидц¤.

Ќа д≥л≥ ж науковц≥ певн≥, що початкова частина Ђѕов≥ст≥...ї (до середини X стол≥тт¤) на таку дов≥ру не заслуговуЇ, оск≥льки тут л≥тописець веде мову про под≥њ, св≥дком ≥ сучасником ¤ких в≥н не був Ц так само у суд≥ не мають доказовоњ сили перепов≥данн¤ з чужих сл≥в. «окрема, розпов≥дь про ¬≥щого ќлега вважаЇтьс¤ сум≥шшю традиц≥йних легендарних сюжет≥в, дов≥льних м≥ркувань л≥тописц¤ та перекручених факт≥в, а ус≥ датуванн¤ цього пер≥оду Ц штучними побудовами, ¤к≥ мали за мету подати р≥д кињвських кн¤з≥в давн≥шим н≥ж насправд≥. ўо ж до самого ќлега, то Їдиним документальним св≥доцтвом його ≥снуванн¤ Ї наведений у л≥топис≥ текст договору 911 року, укладеного Ђќлегом, великим кн¤зем руськимї з в≥зант≥йськими ≥мператорами. ѕоказово, що текст ≥ншого русько-грецького договору (907 року), також в≥днесеного у л≥топис≥ до час≥в ќлега, досл≥дники обірунтовано вважають фальсиф≥кац≥Їю Ц твор≥нн¤м самого л≥тописц¤...

якщо у под≥бний спос≥б досл≥дити ≥ проанал≥зувати ≥нш≥ так зван≥ Ђзагальнов≥дом≥ фактиї з украњнськоњ ≥стор≥њ (а також географ≥њ, л≥тературознавства тощо), можна зробити приголомшливий висновок Ц певна частина цих факт≥в ¤вл¤Ї собою абсолютно помилков≥ твердженн¤. ¬они наст≥льки розб≥гаютьс¤ з науковими у¤вленн¤ми, що њх ц≥лком можна вважати надбанн¤м ¤коњсь ≥ншоњ, так би мовити, у¤вноњ ≥стор≥њ ”крањни.

Ѕазою ц≥Їњ у¤вноњ ≥стор≥њ Ї насамперед застар≥л≥ (та ще й ≥деолог≥зован≥) в≥домост≥, що њх подають шк≥льн≥ п≥дручники. Ќав≥ть ¤кщо ≥сторична наука позбавл¤Їтьс¤ ¤когось стереотипу, д≥ти ще багато рок≥в продовжують засвоювати його ¤к незаперечну ≥стину. ƒал≥ до процесу долучаютьс¤ попул¤рн≥, науково-попул¤рн≥ та пер≥одичн≥ виданн¤, ¤ким властив≥ випадков≥ помилки, мимов≥льн≥ переб≥льшенн¤, вимушен≥ спрощенн¤, а ≥нод≥, на жаль Ц також св≥дом≥ фальсиф≥кац≥њ та демагог≥чн≥ перекрученн¤.

Ќайц≥кав≥ше, що на кожну з цих хиб справжн¤ наука маЇ ірунтовн≥ запереченн¤ та спростуванн¤, але думка науковц≥в здеб≥льшого не доходить до широких мас. ÷е в≥дбуваЇтьс¤ з багатьох причин: по-перше, де¤к≥ науковц≥ не ц≥кавл¤тьс¤ н≥чим, що виходить за меж≥ њхньоњ профес≥йноњ д≥¤льност≥; по-друге, встановленн¤ ≥стини вони обмежують лише переконанн¤м своњх опонент≥в, а не всього населенн¤; по-третЇ, наклади наукових праць м≥зерн≥ у пор≥вн¤нн≥ з попул¤рними виданн¤ми. Ќаприклад, про те, що славнозв≥сний Ђцентр ™вропиї на «акарпатт≥ н≥коли не був центром ™вропи, добре в≥домо сп≥вроб≥тникам ≤нституту геодез≥њ ≥ картограф≥њ, ¤к≥ мають неспростовн≥ докази цього. јле њхн≥й голос губитьс¤ на тл≥ пишних св¤ткувань Ђдн≥в ™вропиї та гучних теор≥й про особливу, Ђцентральнуї, роль ”крањни у Ївропейськ≥й сп≥льнот≥.

«вичайно, на певному етап≥ державотворенн¤ ≥сторичн≥ м≥фи в≥д≥грають корисну роль, зм≥цнюючи патр≥отизм ≥ гуртуючи маси навколо нац≥ональноњ ≥дењ. јле неможливо миритис¤ з тим, що згодом вони стають гальмом на шл¤ху ¤к загального, так ≥ суто культурного розвитку. Ќеможливо керуватис¤ в сучасному житт≥ ≥деалами колишн≥х час≥в, тим б≥льше такими, що були вигадан≥ (чи в кращому раз≥ просто спотворен≥) у ¤кусь пром≥жну епоху. Ќеможливо будувати майбутнЇ, розбираючи на цеглу минуле, та ще й зам≥нюючи добротн≥ цеглини нашвидкуруч виробленими саманними блоками. ≤ справжн≥й патр≥отизм пол¤гаЇ не в тому, щоб т≥шитис¤ красивими казками про т≥н≥ забутих предк≥в, а в тому, щоб дошукуватис¤ правди, ¤кою б вона не була...

—л≥д зазначити, що схильн≥сть до под≥бноњ м≥фотворчост≥ властива не лише украњнц¤м. ѕопул¤рна ≥стор≥¤ кожноњ крањни м≥стить безл≥ч великих та малих Ђфакт≥вї, ¤к≥ дл¤ широкого загалу Ї акс≥омами, а дл¤ вчених Ц суц≥льними чи частковими вигадками. Ќер≥дко ц≥ вигадки наст≥льки вкор≥нен≥ у масову св≥дом≥сть, що год≥ й намагатис¤ њх спростувати. —пробуйте, скаж≥мо, довести французам, що Ѕастил≥ю н≥хто не штурмував, а њњ невеличка залога кап≥тулювала добров≥льно ≥ була вир≥зана мародерами. „и переконати американц≥в, що причиною њхньоњ громад¤нськоњ в≥йни було банальне прагненн¤ центральноњ влади п≥дкорити надто вже незалежн≥ п≥вденн≥ штати, а зв≥льненн¤ раб≥в Ц то був лише лицем≥рний прив≥д. ј може, хтось хоче розпов≥сти рос≥¤нам, що  уликовська битва не була такою вже визвольною, а насправд≥ то законна ординська влада вир≥шила руками свого московського васала покарати узурпатора ћама¤? –еакц≥ю неважко передбачити... ≤ напевно так само в≥дреагуЇ перес≥чний украњнець, ¤кщо спробувати просв≥тити його щодо острова ’ортиц¤, на ¤кому н≥коли не було «апорозькоњ —≥ч≥...

—аме тому ц¤ книга практично не м≥стить бездоказових тверджень ≥ не намагаЇтьс¤ подавати ≥сторичн≥ ≥стини у ¤кост≥ сенсац≥й. –озв≥нчуванн¤ м≥ф≥в у н≥й робитьс¤ посл≥довно, за законами науковоњ лог≥ки, з посиланн¤ми на виважен≥ досл≥дженн¤, ¤к≥ жодним чином не претендують на ¤кусь Ђреволюц≥йн≥стьї, не витворюють нов≥тн≥х теор≥й, а лише ф≥ксують ретельно перев≥рен≥ науков≥ в≥домост≥. јвтори цих досл≥джень не мали на мет≥ зруйнувати ¤к≥сь традиц≥њ, зробити сенсац≥йн≥ викритт¤ чи здобути особисту славу. ¬они просто працювали. ≤ њхн≥ книги та статт≥ Ц найкраща в≥дпов≥дь творц¤м м≥ф≥в.

¬т≥м, метою даноњ книги не Ї благородна ≥ безнад≥йна боротьба з м≥фами ≥ тим б≥льше не висм≥юванн¤ помилкових у¤влень Ц адже кожен маЇ право в≥рити у що хоче, нав≥ть у ц≥лковиту н≥сен≥тницю. јле так само ≥ науковц≥ мають право на те, щоб њхн¤ позиц≥¤, п≥дкр≥плена документами та незаперечними фактами, отримала таке саме розповсюдженн¤ ≥ стала загальним надбанн¤м Ц а дал≥ нехай кожен сам вир≥шуЇ, ¤ку точку зору прийн¤ти.

 

Используются технологии uCoz